سرورهای اختصاصی تریدینگ از دیتاسنتر Hetzner آلمان

دارای IP ثابت ، Google chorme ، Binance ، Moon bot ، Telegram با تمهیدات امنیتی درنا سرور
CPU 1500Mhz
60% Complete
RAM 1GB DDR4
33% Complete
HARD 13GB NVME
65% Complete
OS WS-2012
100% Complete
Access Administrator
100% Complete
مدیوم قیمت 85,000/mo
سفارش دهید
CPU 2000Mhz
80% Complete
RAM 2GB DDR4
66% Complete
HARD 15GB NVME
75% Complete
OS WS2012/2016
100% Complete
Access Administrator
100% Complete
تریدر قیمت 96,000/mo
سفارش دهید
CPU 2500Mhz
100% Complete
RAM 3GB DDR4
100% Complete
HARD 20GB NVME
100% Complete
OS WS2012/2016
100% Complete
پروفشنال قیمت 176,000/mo
سفارش دهید