سرور مجازی از دیتاسنتر قدرتمند Hetzner آلمان

مناسب استقرار ربات های سبک با مصرف پردازنده و حافظه کم
CPU 1000Mhz
40% Complete
RAM 1GB
33% Complete
HARD 13GB NVME
65% Complete
OS WS2012
50% Complete
پلن پایه قیمت 57,000/mo
سفارش دهید
CPU 1500Mhz
60% Complete
RAM 1GB
33% Complete
HARD 13GB NVME
65% Complete
OS WS2012
50% Complete
پلن نیمه حرفه ای قیمت 60,000/mo
سفارش دهید
CPU 2000Mhz
80% Complete
RAM 2GB
66% Complete
HARD 15GB NVME
75% Complete
OS WS2012
50% Complete
پلن حرفه ای قیمت 68,000/mo
سفارش دهید
CPU 2500Mhz
100% Complete
RAM 3GB
100% Complete
HARD 20GB NVME
100% Complete
OS User selection
100% Complete
پلن سازمانی قیمت 162,000/mo
سفارش دهید