سرورهای مجازی و اختصاصی

برخی از ویژگی های سرویس های ما بدین ترتیب میباشد

سرورهای اختصاصی تریدینگ آلمان

این سرورها دارای IP ثابت همچنین Antimalware و DDosProtection و نرم افزار محافظ سرور در برابر حملات Hackerها و Crackerها می باشد. تمهیدات و موارد امنیتی به روی این سرویس ها درنظر گرفته شده و نرم افزارهای Moon-Bot ، Binance Exchange , Telegram , Google Chorme روی سرویس های دارای نرم افزار ترید به صورت پیش فرض نصب شده است.

پروفشنال

162 هزار تومان/ ماهیانه
 • 2500Mhzپردازنده
 • 4GB DDR4رم
 • 20GB NVMEهارد
 • انتخاب کاربرسیستم عامل
 • Administratorدسترسی
 • ثابتآی پی
 • داردنرم افزارهای ترید

تریدر

88 هزار تومان/ ماهیانه
 • 2000Mhzپردازنده
 • 2GB DDR4رم
 • 15GB NVMEهارد
 • WS 2016سیستم عامل
 • Administratorدسترسی
 • ثابتآی پی
 • داردنرم افزارهای ترید

مدیوم

75 هزار تومان/ ماهیانه
 • 1500Mhzپردازنده
 • 2GB DDR4رم
 • 13GB NVMEهارد
 • WS 2012سیستم عامل
 • Administratorدسترسی
 • ثابتآی پی
 • نداردنرم افزارهای ترید

استارتر

65 هزار تومان/ ماهیانه
 • 1000Mhzپردازنده
 • 1GB DDR4رم
 • 13GB NVMEهارد
 • WS 2008سیستم عامل
 • Administratorدسترسی
 • ثابتآی پی
 • نداردنرم افزارهای ترید

فقط در سرویس های با دسترسی administrator امکان تغییر کلمه عبور وجود دارد.

سرورهای مجازی OVH فرانسه

زمان تحویل سرویس : تماس بگیرید.

سازمانی

180 هزار تومان/ ماهیانه
 • 2500Mhzپردازنده
 • 3GB DDR4رم
 • 20GB SSDهارد
 • انتخاب کاربرسیستم عامل
 • administratorدسترسی

حرفه ای

72 هزار تومان/ ماهیانه
 • 2Coreپردازنده
 • 2GB DDR3رم
 • 15GB SSDهارد
 • WS 2016سیستم عامل
 • administratorدسترسی

نیم حرفه ای

66 هزار تومان/ ماهیانه
 • 1Coreپردازنده
 • 1GB DDR3رم
 • 13GB SSDهارد
 • WS 2012سیستم عامل
 • Standardدسترسی

پلن پایه

60 هزار تومان/ ماهیانه
 • 1Coreپردازنده
 • 1GB DDR3رم
 • 13GB SSDهارد
 • WS 2012سیستم عامل
 • Standardدسترسی

فقط در سرویس های با دسترسی administrator امکان تغییر کلمه عبور وجود دارد.

سرورهای مجازی Hetzner آلمان

زمان تحویل سرویس : تماس بگیرید.

سازمانی

162 هزار تومان/ ماهیانه
 • 2500Mhzپردازنده
 • 3GB DDR4رم
 • 20GB SSDهارد
 • انتخاب کاربرسیستم عامل
 • administratorدسترسی

حرفه ای

68 هزار تومان/ ماهیانه
 • 2000Mhzپردازنده
 • 2GB DDR4رم
 • 15GB SSDهارد
 • WS 2016سیستم عامل
 • Standardدسترسی

نیم حرفه ای

60 هزار تومان/ ماهیانه
 • 1500Mhzپردازنده
 • 1GB DDR4رم
 • 13GB SSDهارد
 • WS 2012سیستم عامل
 • Standardدسترسی

پلن پایه

57 هزار تومان/ ماهیانه
 • 1000Mhzپردازنده
 • 1GB DDR4رم
 • 13GB SSDهارد
 • WS 2008سیستم عامل
 • Standardدسترسی

فقط در سرویس های با دسترسی administrator امکان تغییر کلمه عبور وجود دارد.