اکانت Tradingview

تریدینگ ویو Pro / سالانه
 • 2 چارت قابل نمایش
 • 5 اندیکاتور در صفحه
 • 10 تعداد آلارم قابل تنظیم
 • نامحدود تایم فریم ها
تریدینگ ویو Pro+ / سالانه
 • 4 چارت قابل نمایش
 • 10 اندیکاتور در صفحه
 • 30 تعداد آلارم قابل تنظیم
 • نامحدود تایم فریم ها
تریدینگ ویو Premium / سالانه
 • 8 چارت قابل نمایش
 • 25 اندیکاتور در صفحه
 • 400 تعداد آلارم قابل تنظیم
 • نامحدود تایم فریم ها