دسترسی به صفحه موردنظر امکان پذیر نمیباشد.

باتوجه به اینکه مرورگر Dorna Browser تنها برای دور زدن تحریم ها ایجاد شده است، تنها سایت هایی که ایران را تحریم کرده اند با این مرورگر باز میشود. درصورتی که سایت موردنظر شما جزو سایت هایی است که خلاف موازین و قوانین جمهوری اسلامی ایران نیست و به علت تحریم های حال حاضر امکان استفاده از آن سایت را با IP ایرانی ندارید، لطفاً آدرس آن را به تلگرام ما به نشانی DornaServer_Support ارسال نمایید تا توسعه دهندگان این مرورگر، سایت موردنظر شما را به لیست سایت های مجاز به استفاده در مرورگر اضافه کنند.

لیست سایت های مجاز فعلی

www.oracle.com - www.github.com - www.gitlab.com - www.envato.com - www.teamviewer.com - www.binance.com - www.coinbase - www.bittrex.com - www.bitfinex.com - www.bitmex.com - - www.huobi.com - www.tradingview.com