درباره ما بیشتر بدانید!

گروه نرم افزاری غیر رسمی و مستقل درنا، در اردیبهشت ماه 1398، مجموعه درنا سرور را ایجاد و راه اندازی کرد. این مجموعه به سرپرستی بهزاد صادقی با دو عضو اصلی فعال و شش عضو فرعی در حال فعالیت است. این مجموعه با هدف دور زدن تحریم هایی که شامل حال حاضر کشورمان شده است ایجاد شد و در زمینه ارائه سرورهای مجازی و اختصاصی خدماتی را به متقاضیان ارائه میکند. این مجموعه همچنین در زمینه توسعه و ایجاد ربات ها و سیستم های هوشمند خدمات برنامه نویسی را به شرکت های خصوصی ارائه می کند.