تا پایان عملیات بروزرسانی سایت، جهت خرید، تمدید و پشتیبانی سرورهای مجازی به تلگرام یکی از شماره های زیر درخواست خود را ارسال کنید.

آقای عباسی (شماره : 09029940072 | تلگرام : @dornaserver_support)

آقای صادقی (شماره : 09029910072 | تلگرام : @dornaserver_manager)